Εθελοντισμός…

Ο όρος εθελοντισμός (Αγγλικά: volunteer) αναφέρεται στην ηθελημένη παροχή υπηρεσιών χωρίς το κίνητρο της υλικής ανταμοιβής, προς όφελος της κοινωνίας. Ο εθελοντισμός δεν είναι υποχρεωτικός, δηλαδή στηρίζεται στην αυτόβουλη συμμετοχή του ενεργού πολίτη. Όμως, εθελοντής χαρακτηρίζεται και εκείνος που συνεισφέρει υλικά αγαθά σε καταστάσεις που αυτά θεωρούνται αναγκαία για την κάλυψη ανθρωπίνων αναγκών, χωρίς να περιμένει αντάλλαγμα. Στόχος ενός εθελοντή είναι η βελτίωση των κοινωνικών, οικονομικών, περιβαλλοντικών, αθλητικών, εκπαιδευτικών και άλλων θεμελιωδών αναγκών μίας κοινωνίας.

πηγή –> Wikipedia

Η δική μας εθελοντική δράση…

Καθαρές παραλίες…

Έχουμε την τύχη το χωριό μας να βρέχεται από θάλασσα!

Δεν θα μπορούσαμε επομένως να μην προσέχουμε το στοιχείο που μας χαρακτηρίζει. Κάθε χρόνο λοιπόν διοργανώνουμε τον καθαρισμό των παραθαλάσσιων χώρων στις παραλίες πλησίον του οικισμού μας.